Cjenovnik Veterinarskih Usluga

Klinički pregled

*Svaki ponovljeni pregled 50% jeftiniji!
 • Klinički pregled kopitara                          12€
 • Klinički pregled velikih papkara             12€
 • Klinički pregled malih papkara             8.5€
 • Klinički pregled pasa i mačaka            14.5€
 • Opservacije kod sumnje na bjesnilo     30€
 • Klinički pregled domaće živine             1.2€
 • Klinički pregled jata ribe                         12€
 • Klinički pregled sitne divljači                8.5€
 • Klinički pregled krupne divljači             12€
 • Klinički pregled glodara i sl.                   12€
 • Klinički pregled ukrasnih ptica              12€
 • Klinički pregled pčelinjeg društva     3.59€

Aplikacija ljekova i Terapija

 • Peroralno                                                    2.5€
 • Perrektalno                                                    3€
 • Intramamrno u kanal                              2.5€
 • Supkutano, intramuskularno                 1.2€
 • Supkutano, intramuskularno – >10x   0.61€
 • Intravenozno                                             2.5€
 • Intratrahealno, vaginalno,
  prepucionalno ili intranazalno                 6€
 • Sondiranje                                                   12€
 • Primjena infuzionih rastvora                    6€
 • Transfuzija krvi                                          36€
 • Lokalna anestezija                                     12€
 • Opšta anestezija (kategorično)       15 – 50€
 • Vodiljna anestezija                                    18€
 • Sedacija                                                        12€
 • Provođenje terapije pčelinjeg društva    6€
 • Klizma                                                          13€

Dijagnostička ispitivanja

 • Pregled mesa vještačkom digestijom (pojedinačni uzorak)                                 10€
 • Pregled mesa vještačkom digestijom (zbirni uzorak)                                              5€
 • Trihinoskopski pregled metodom kompresije                                                    5€
 • Pregled mesa divljači vještačkom digestijom                                                   10€
 • CMT krave                                                      5€
 • CMT ovce i koze                                            5€
 • Pregled mokraće brzim testovima       3.6€
 • Koprološki pregled                                      6€
 • Mikroskopski pregled skarifikata             6€
 • Citološki pregled brisa                              10€

Vještačko osjemenjavanje

 • Vještačko osjemenjavanje krave             18€
 • Vještačko osjemenjavanje krave II put  12€
 • Vještačko osjemenjavanje krave III put 10€
 • Pregled uterusa, vagine ili jajnika           12€
 • Pregled na graviditet rektalno (kobila, krava)                                                             18€
 • Ultrazvučna dijagnostika graviditeta (kobila, krava)                                               18€
 • Ultrazvučna dijagnostika graviditeta do 5 jedinki (ovca, koza)                                     10€
 • Ultrazvučna dijagnostika graviditeta preko 5 jedinki (ovca, koza)                                   6€
 • Ultrazvučna dijagnostika graviditeta (krmača)                                                       18€
 • Ultrazvučna dijagnostika graviditeta (kuja, mačka)                                                         30€
 • Porođaj kobile                                            42€
 • Porođaj kobile – težak                          54.16€
 • Porođaj krave                                              36€
 • Porođaj krave – težak                           54.16€
 • Porođaj krmače                                         24€
 • Porođaj krmače – težak                            36€
 • Porođaj ovce/koze                                      18€
 • Porođaj ovce/koze – težak                       30€
 • Porođaj kuje/mačke                                  24€
 • Porođaj kuje/mačke- težak                     36€
 • Carski rez kobila                                       120€
 • Carski rez krava                                    95.80€
 • Carski rez krmača                                     60€
 • Carski rez ovce/koze                                 36€
 • Carski rez kuje sa anestezijom             120€
 • Carski rez mačke sa anestezijom    95.80€
 • Operacija piometre kod kuje                120€
 • Uklanjanje zaostale posteljice krava/kobila                                                                        24€
 • Šivenje mekih porođajnih puteva          12€
 • Prolapsus vagine, repozicija i zatvaranje                                                                            24€
 • Prolapsus vagine, repozicija i zatvaranje kod kuja                                                 107.10€
 • Prolapsus uteri, repozicija kod kobila                                                                              54.16€
 • Prolapsus uteri, repozicija kod krava    42€
 • Prolapsus uteri, repozicija kod ovaca/koza                                                                        18€
 • Torzija uterusa                                       54.16€
 • Fetotomija                                                   36€

Hirurški zahvati na koži

 • Obrada rane                                               18€
 • Šivenje rane                                                18€
 • Šivenje rane – teške                                  30€
 • Otvaranje apcesa                                       18€
 • Otvaranje apcesa – teških                        24€
 • Operacija na sisi                                         36€
 • Amputacija mramornog kompleksa govečeta                                                     90€
 • Amputacija mramornog kompleksa ovce/koze                                                     24€
 • Operacija tumora mliječne žlijezde      96€

Hirurški zahvati na nekstremitetima

 • Amputacija prsta psa                               30€
 • Amputacija papka govečeta                  36€
 • Amputacija papka svinja/tele/ovca       24€
 • Operacija panaricijuma                           42€
 • Korekcija papaka po nozi                         6€
 • Korekcija kopita po kopitu                    8.5€
 • Rak kopita (radikalan zahvat)                 72€
 • Stavljanje jednostavnog zavoja                6€
 • Stavljanje gipsanog zavoja                      24€
 • Skraćivanje noktiju                                      6€

Hirurški zahvati kastracije i ovarijektomije

 • Kastracija kopitara                                    48€
 • Kastracija konja kriptorhida             107.10€
 • Kastracija bika (krvno)                              54€
 • Kastracija bika (beskrvno)                        18€
 • Kastracija praseta do 15kg                      3.6€
 • Kastracija praseta od 15kg do 30kg     8.5€
 • Kastracija nerasta od 70kg do 120kg     12€
 • Kastracija nerasta od 120kg do 180kg   18€
 • Kastracija nerasta preko 180kg              24€
 • Kastracija praseta/nerasta kriptorhida  18€
 • Kastracija ovna/jarca (krvna)                    12€
 • Kastracija ovna/jarca (beskrvna)               6€
 • Kastracija psa                                             60€
 • Kastracija mačora                                      42€
 • Ovarijektomija krmače do 60kg             12€
 • Ovarijektomija krmače do 120kg           18€
 • Ovarijektomija krmače preko 120kg     24€
 • Ovariohisterektomija kuje (sa anestezijom)                                                                  107.10€
 • Ovariohisterektomija mačke (sa anestezijom)                                                                                                                              72€

Hirurški zahvati na glavi, vratu i usnoj duplji

 • Pregled uha                                                 18€
 • Čišćenje i ispiranje uha                             12€
 • Hematom ušne školjke                            72€
 • Pregled oka                                                 18€
 • Ispiranje suznog kanala                            12€
 • Entropijum i ektropijum oka (po oku)                                                                            54.16€
 • Cista trećeg očnog kapka (po oku)        72€
 • Repozicija prolabiranog bulbusa oka   72€
 • Ekstirpacija bulbusa oka                   107.10€
 • Ekstrakcija zuba kod konja/govečeta   24€
 • Ekstrakcija zuba kod psa/mačke            12€
 • Zubna fistula                                               18€
 • Turpijanje zuba kod konja/govečeta     24€
 • Operacija tumora u usnoj duplji           60€
 • Uklanjanje stranog tijela iz jednjaka    24€
 • Operacija na ezofagusu                           72€
 • Amputacija roga                                       36€

Hirurški zahvati na grudnoj i trbušnoj šuplji

 • Troakiranje konja/govečeta                     18€
 • Troakiranje ostalih životinja                     12€
 • Ingvinalna hernija konja                         155€
 • Ingvinalna hernija pas/mačka               60€
 • Umbilikalna hernija konja/govečeta                                                                              107.10€
 • Umbilikalna hernija ovca/koza/svinja/tele/ždrijebe                                                        48€
 • Umbilikalna hernija jare/jagnje/prase  90€
 • Abdominalni kriptorhizam kod konja  24€
 • Abdominalni kriptorhizam kod nerasta                                                                             96€
 • Operacija na uretri                              107.10€

Ostali zahvati

 • Ispiranje paraanalnih žlijezda                 18€
 • Obaranje velikih životinja                         12€
 • Fiksiranje velikih životinja (goveče/konj)                                                                             4.8€
 • Fiksiranje velikih životinja (svinja/ovca/pas/mačka)                             3€
 • Tetoviranje jedne životinje (konji/svinje) 5€
 • Tetoviranje svake sljedeće životinje      4.2€

Vakcinacija i Dehelmintizacija

 • Vakcinacija goveda                                  2.5€
 • Vakcinacija svinja                                     3.6€
 • Vakcinacija ovaca                                     2.5€
 • Vakcinacija pasa/mačaka                         12€
 • Vakcinacija protiv bjesnila                       10€
 • Vakcinacija živine s/c, i/m, i/nazalno, i/okularno, i/kloakalno                              1.2€
 • Preventivna terapija anemije prasadi i dehelmitizacija                                         1.2€
 • Dehelmitizacija – velike životinje            6€
 • Dehelmitizacija – male životinje           2.5€

Veterinarsko uvjerenje i potvrde

 • Izdavanje veterinarske potvrde i uvjerenja                                                                         12€
 • Izvod iz centralne baze podataka na zahtjev vlasnika                                          12€

Veterinarska Sanitacija i Eutanazija

 • Dezinfekcija šlepera                                   18€
 • Dezinfekcija kamiona do 3 tone             12€
 • Dezinfekcija kamiona do 5 tona             15€
 • Dezinfekcija vagona                                  18€
 • Dezinfekcija automobila                            6€
 • Dezinfekcija stočarskih objekata po pojavi stočnih zaraza                                  0.37€/m2
 • Dezinfekcija dvorišta kod zaraznih bolesti                                                               0.37€/m2
 • Dezinfekcija košnica sa uništavanjem roja pčela                                                           8.5€
 • Dezinfekcija košnica bez uništavanja roja pčela                                                               6€
 • Dezinsekcija prostorija                  0.48€/m2
 • Dezinsekcija zamagljivanjem       0.71€/m2
 • Deratizacija stočarskog objekta               6€
 • Eutanazija velikih životinja                     30€
 • Eutanazija malih životinja                        18€

Obdukcija leševa

 • Obdukcija kojna/govečeta                      60€
 • Obdukcija svinje/teleta/ovce/koze         24€
 • Obdukcija psa/mačke                              36€
 • Obdukcija živine i ukrasnih ptica          4.8€
 • Obdukcija ribe                                           4.8€
 • Obdukcija krznašica                                    6€

Ostale usluge

 • Izlazak na poziv stranke                             6€
 • Savjeti na pojedinačnim slučajevima (bez pregleda)                                            3.6€
 • Izdavanje recepata                                      3€
 • Savjet kod izdavanja lijeka                                                                          30% cijene lijeka
 • Boravak životninje u stacionaru po danu                                                                          8.5€
 • Rad veterinara po jednom satu (komisije/tereni/čekanje)                          12€